Zoekt u...

een samenwerkingsverband van consultants op het gebied van privacy en recht die is gespecialiseerd in privacy, privacywetgeving en de vele regels over het verwerken van persoonsgegevens;

advisering, ondersteuning en begeleiding van juridische en managementvraagstukken in verband met privacy, privacybescherming en het verwerken van gegevens, evenals vraagstukken met betrekking tot automatiseringscontracten en e-commerce;

ondersteuning en begeleiding bij contacten met het College bescherming persoonsgegevens;

een opleiding over de gevolgen van wet en regelgeving voor uw organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

 

Kennis en praktijkervaring in bijvoorbeeld een van de volgende sectoren:

Rijks- en gemeentelijke overheden

Politie en Justitie

De IT en Telecom sector

Direct-marketing, Handelsinformatiebureaus

Internet en Internetproviders

Gezondheidszorg

Integriteit en compliance

Arbeid en personeel

Opleidingen

>>