Wat doet N2L?

N2L adviseert over vraagstukken met betrekking tot informatie en recht. De nadruk ligt daarbij op nationale en internationale privacyvraagstukken, privacybescherming en het verwerken van gegevens en persoonsgegevens.

N2L adviseert op zowel strategisch als beleidsmatige gebieden bij bijvoorbeeld specifieke vraagstukken in de publieke en de private sector, het starten van (bedrijfs)activiteiten, databaseintegriteit en bij onderwerpen zoals compliance, of due diligence onderzoek bij voorgenomen samenwerking met derden.

N2L begeleidt en ondersteunt brancheorganisaties en functionarissen voor de gegevensbescherming met opleidingen, implementatievragen en advies- op-maat.

N2L biedt ondersteuning en begeleiding bij de implementatie en naleving van privacywetgeving.

N2L adviseert over praktijksituaties, mogelijkheden en onmogelijkheden van privacywetgeving.

 

N2L adviseert, ondersteunt en vertegenwoordigt op verzoek bij buitengerechtelijke procedures of onderzoeken van toezichthouders.

N2L ontwikkelt scenario’s voor de implementatie en uitvoering van (toekomstige) regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

N2L toetst en adviseert over aspecten van gegevensbescherming bij overeenkomsten en ondersteunt privacyaudits.

N2L verzorgt diverse opleidingen, vooral over de gevolgen van wet en regelgeving voor uw organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Opdrachtgevers/portfolio

Indien gewenst kunnen wij u een overzicht  sturen van een selectie van onze opdrachtgevers. U kan er in ieder geval vanuit gaan dat u tussen onze opdrachtgevers in goed gezelschap verkeert.

<< | >>